Ogólnopolskie Targi Zarządzania Zasobami Ludzkimi
08 - 09 KWIETNIA 2008r
PKiN

W dniach 8-9 kwietnia 2008 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się II edycja Ogólnopolskich Targów Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Tegoroczna edycja była przeglądem oferty edukacyjnej, doradczej, inwestycyjnej dla firm i instytucji chcących zwiększyć swoją wartość poprzez wzbogacenie stosowanych już form i środków zarządzania zasobami ludzkimi.

Targi skierowane były dla firm, których starania w tym zakresie ująć można parafrazą- Największym kapitałem każdej firmy są ludzie- zarówno zarządzający jak i zarządzani.

Targom towarzyszyła bezpłatna konferencja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Nowy okres programowania 2007-2013, bezpłatne prezentacje przygotowane przez firmy biorące udział w targach, a także konferencja HR – Skuteczna rekrutacja – intuicja, sztuka czy nauka?

Pozytywne opinie, jakie zebraliśmy zarówno ze strony Zwiedzających jak i Wystawców pozwalają sądzić, że impreza ta, która na stałe już wpisała się w kalendarz naszych imprez , będzie się dynamicznie rozwijać.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Targów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, które zaplanowane są na 21-22 kwietnia 2009 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 

Zespół KDK

ACUS Confero COS MICE Poland Marketing w Praktyce Simplika Jobs GSI Horyzont-Travel Adecco HRK PIFS 2C IP Tourism Extended DISC Polska Pracuj.pl Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) QPracy SAZ CV online Lidex PSDO Acca Patroni